ACCOUNT AANMAKEN

GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD VERGETEN?

Management & Beheer

Management & Beheer

Management

Areamasters is zeer pragmatisch en efficiënt. Wij treden graag op als (sparrings)partner die graag met u meedenkt. Het vertalen van uw vraagstuk in een ontwerp, bestek, plan van aanpak, programma van eisen en een begroting, is geen enkel probleem.

Door de opgedane kennis in het verleden, bij aanbestedende partijen als overheids- en marktpartijen, is Areamasters een gedegen partner om uw organisatie te ondersteunen bij het beheren van uw terreinen. Waardoor deze het gewenste ambitie/uitstralingsniveau behouden, dan wel krijgen. Hierbij kijken wij verder dan een vierkante meter gras of een parkeerplaats. Areamasters gaat samen met u kijken waar de echte verbeter- en verdienmodellen liggen en laat zien welke meerwaarde deze voor uw organisatie kan hebben.

De concrete diensten die wij op het gebied van management en beheer leveren zijn:

  • Quickscan en Inventarisatie
  • Opstellen van PvE en MJOP
  • Planning en Fasering
  • Raming en Budgetbewaking
  • Inkoopondersteuning
  • Directievoering en Toezicht
  • Keuring en Inspectie
  • Vergunningsaanvragen
  • Klick-meldingen
  • Kadasteraanvragen

Kortom, management is voor Areamasters een dienstverlening om op een heldere, gestructureerde manier de gewenste resultaten met minimale risico's te behalen. Gedurende alle fasen van het project bewaken wij de voortgang, het budget en de kwaliteit.

Integraal beheer

Met het integrale beheer van Areamaster heeft u één aanspreekpunt en één partner voor al uw onderhouds- en beheertaken van al uw buitenterreinen. Naast het reguliere onderhoud zijn wij uw oren en ogen, kortom een verlengstuk van uw eigen organisatie.

Door onze unieke aanpak helpen wij u om meer grip te krijgen op uw totale buitenruimte. Dit doen wij met behulp van integraal beheer en onderhoud, in combinatie met verbetervoorstellen en heldere managementrapportages.

Voortvloeiend uit de wens om het onderhoud efficiënter uit te voeren en interne kosten (vaak materieel- en personeelskosten) te verlagen, dragen steeds meer gemeenten en bedrijven het onderhoud en beheer over aan bedrijven. Als opdrachtgever houdt u de controle en regie, maar besteedt u de uitvoering en rapportage van het dagelijks beheer en onderhoud uit aan ons. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw kerntaken.

BOVEN