ACCOUNT AANMAKEN

GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD VERGETEN?

Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Een fraai verzorgde entree versterkt het professionele imago van uw onderneming. Bovendien getuigd een goed ontworpen en beheerde buitenruimte van een hoge betrokkenheid bij het leefmilieu en het welzijn van uw medewerkers en klanten, ook draagt het bij aan een plezierige werkomgeving. Met een op de architectuur van uw pand afgestemd groenplan, wordt het beoogde visitekaartje nog eens extra onderstreept.

Het ontwerpen van een buitenruimte, met als uitgangspunt een perfecte balans tussen de wensen van de opdrachtgever, de gebruiker, de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, is een enorme uitdaging.

Areamasters heeft hierin een duidelijke missie: samen met u zoeken naar het optimale resultaat binnen de gestelde kaders. Onze gedreven ontwerpers en adviseurs zoeken met u naar het optimale ontwerp en beleving voor de eindgebruiker, en dat is een vak apart!

Als het begrip “maatwerk” ergens van toepassing is, dan is het wel in het zoeken naar het optimale ontwerp. Juist omdat hier altijd de afweging gemaakt moet worden tussen resultaat en budgettaire haalbaarheid.

Wellicht heeft u al een vast omlijnd plan, of zijn het enkel wat losse ideeën en heeft u zich laten inspireren door tijdschriften of elders bekeken ontwerpen. Wij nemen graag alle tijd om samen met u al uw wensen, voorwaarden en ideeën door te nemen. Binnen Areamasters werken we met verschillende ontwerpers/architecten met ieder een eigen stijl en specialisme. Pas na een uitvoerige inventarisatie volgt de keuze van een architect die voor u een eerste ontwerpvoorstel kan maken. Maar we kunnen natuurlijk ook aan de slag met uw eigen gekozen architect, waar u graag mee samenwerkt.

Areamasters is met haar ontwerpende en adviserende dienstverlening de uitgelezen sparring-partner voor een creatieve en realistische vertaling van uw wensen in uw buitenruimte. Uw wensen zijn de uitgangspunten voor onze ontwerpers. Door onze ervaring met terreininrichting zijn wij goed in staat om uw specifieke wensen te vertalen naar een realistisch ontwerp.

Sort By: Direction:
BOVEN