ACCOUNT AANMAKEN

GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD VERGETEN?

Renovatie

Renovatie

Renovatie

Renovatie van uw buitenruimte of het uitvoeren van een grondige nulbeurt als gevolg achterstallig onderhoud, is voor Areamasters geen enkel probleem. Sterker nog Areamasters probeert bestaande buitenruimte zoveel mogelijk te herstellen, dan wel de aanwezige elementen te hergebruiken.

Renovatie, hergebruik en recycling is pas duurzaam ondernemen

Onder renovatie of renoveren verstaat Areamasters het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande buitenruimte, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een buitenruimte geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of vervangende nieuwbouw.

Merendeel van de te renovatie buitenruimte zijn een gevolg van achterstallig onderhoud. Echter er zijn ook voorbeelden van renovatie, zoals monumentale parken en tuinen, die onder de monumentenzorg vallen, waarbij de buitenruimte weer in oude glorie wordt hersteld en waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan.

Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Een renovatie wordt veelal uitgevoerd door een aannemer of bouwbedrijf.

Binnen het team van Areamasters bevinden zich specialisten in uiteenlopende gebieden die nodig zijn om een buitenruimte op de juiste manier te renoveren.. Zo beschikken wij over vakbekwame hoveniers, specialisten in civiele techniek, boomverzorgers en een boom technisch adviseur. Voor een optimaal eindresultaat kan, afhankelijk van de expertise die uw project vergt, een beroep gedaan op deze specialisten dan wel externe specialisten.

Uiteraard geldt ook hier weer dat alles vooraf met u besproken en voorbereid wordt, zodat u achteraf niet voor onverwachte verassingen komt te staan.

BOVEN